Ga naar inhoud


Foto

Binnenstad e.o. | Jan Verswollezone | 250 woningen & zorg


 • Gelieve in te loggen om te reageren
184 reacties op dit onderwerp

#1 Jeroen

Jeroen

  Beheerder

 • Administrators
 • 6996 Posts:

Geplaatst 30 juni 2008 - 10:54

Aangezien dit een Forum is, staan de oudste berichten bovenaan. Dit onderwerp leest dan ook als een 'verhaal', waarbij de informatie in de beginpost niet altijd de actueelste is. De laatste foto's en ontwikkelingen staan meestal op een van de laatste pagina's. Mocht iets je hierdoor niet duidelijk zijn, stel je vraag gerust in dit topic, er is altijd wel iemand die het antwoord weet.

Jan Verswollezone
Omvat: 250 woningen en een zorgcentrum

De Jan Verswollezone, het gebied direct ten oosten van de binnenstad, is nu een wat onduidelijk gebied met loodsen en parkeerplaatsen. Dit gebied moet getransformeerd worden in een aantrekkelijke woonlocatie. Er komen ongeveer 250 woningen en het zorgcentrum dat eerst in Middenwillens gebouwd zou worden, maar daar niet door ging wegens de chloortransporten over het spoor. Ook komt er een park in het zuidelijke gedeelte van de wijk. Op de site van de gemeente zijn een aantal powerpoints te vinden, met daar in onder andere deze plaatjes van het zuidelijk deel van het gebied. Het zorgcentrum gaat in 2009 of 2010 in aanbouw, de woningen later.

De bewoners die door de gemeente bij de ontwikkelingen betrokken waren, zijn aanvankelijk woedend weggelopen bij het overleg omdat zij zich niet gehoord voelden door de gemeente. Nu hebben zij zich weer aan tafel aangesloten, omdat de plannen toch niet zo rampzalig zijn als zij eerst dachten.

Het zorgcentrum met daarachter de bouwmassa's van de huizen
Afbeelding

Zicht vanuit het noorden
Afbeelding

Het park met het zorgcentrum
Afbeelding

#2 Jeroen

Jeroen

  Beheerder

 • Administrators
 • 6996 Posts:

Geplaatst 22 juli 2008 - 08:41

Gracht achter IJssellaan
GOUDA - De zuidzijde van het gebied langs de Fluwelensingel krijgt een zorgcentrum met plaats voor 190 bewoners en 115 nieuwe woningen.
Dat blijkt uit het stedenbouwkundig ontwerp van het zuidelijk deel van de Jan Verswollezone.

Het gebied ten zuiden van de Burgemeester Martensstraat krijgt een waterverbinding tussen de Cronjevijver en de Burgemeester Martenssingel. Ook is er plek voor twee parkeergarages voor bewoners van de woningen en het zorgcentrum, dat sinds begin dit jaar aan de plannen werd toegevoegd. Toen werd duidelijk dat er niet gebouwd kon worden in Middenwillens.

Bewoners hebben zich altijd verzet tegen de bouwhoogte, die te veel zou afwijken van de omringende woningen. Volgens het ontwerp valt het mee. De drie paviljoens, die worden verbonden door een overdekte tussenruimte, worden maximaal vier verdiepingen hoog. De appartementengebouwen tellen hooguit vijf verdiepingen.

In april werd bekend dat het oorspronkelijke masterplan voor de Jan Verswollezone, dat evenwijdig langs de Fluwelensingel loopt, van Klein Amerika tot aan de dijk, niet doorgaat. Het project is nu in twee delen geknipt. Er komt ook nog een stedenbouwkundig ontwerp voor de noordkant van het gebied. Daar zijn woningen en een buurtsupermarkt gepland.


Bron: AD.nl

#3 Dave

Dave

  Forumkampioen

 • Administrators
 • 3191 Posts:

Geplaatst 24 oktober 2008 - 10:55

in AD:

'Ambulancepost moet hier weg'
Door RUUD F. WITTE

GOUDA - Diep teleurgesteld zijn de bewoners uit de zuidhoek van Kort Haarlem over de invloed die ze hebben gehad op de bebouwing van de voormalige Stadskwekerij en omgeving. Er is niets gedaan met hun opmerkingen over deze Jan Verswollezone, zeggen ze.

Als er geen klankbordgroep was geweest, had het plan er niet anders uitgezien. En tot overmaat van ramp is bij de ambulancepost die er sinds begin dit jaar is, geen sprake van een tijdelijke, maar van een definitieve situatie.

Daar zijn de bewoners mordicus tegen, want de herrie van de uitrukkende ambulances komt bovenop het verkeerslawaai van de dijk en van de Fluwelensingel.

De bewoners hebben hun zorgen inmiddels geuit bij de gemeenteraad, maar die lijkt op het eerste gezicht toch erg gecharmeerd van de bouwplannen in de hoek achter de Hanepraai. Volgende week wordt duidelijk of de gemeenteraad kiest voor het plan met onder meer een verpleeghuis of toch de oren laat hangen naar de buurt.

,,Die ambulancepost zou hier toch tijdelijk komen, tot de Zuidwestelijke Randweg klaar is en dan daarheen gaan?,'' zegt D. van Hanswijk die al 37 jaar aan de Fluwelensingel woont.

,,Nu blijkt dat de RAD (de ambulancedienst, red.) hier niet meer weg wil. Daar zijn we op tegen. Er is hier al ontzettend veel lawaai van het verkeer en dan ook nog eens het zware verkeer. En we hebben begrepen dat de ambulancedienst hier zelfs groter wil worden.''

H. Gottschalk, een buurtgenoot, snap helemaal niet waarom het gebied rond de Hanepraai wordt aangepakt. Hij vindt het prima zoals het nu is. ,,Ik ben hier twintig jaar geleden komen wonen en woon er nog steeds met veel plezier. Met de verpaupering valt het wel mee. Het gebied is redelijk groen.''

Wat hem vooral dwarszit, is dat er niet wordt geluisterd naar wensen van de buurtbewoners. In de oorspronkelijke opzet voor de Jan Verswollezone was een grootschalige parkeervoorziening opgenomen, een supervijver (waterberging) en een flinke supermarkt.

,,Die zijn wel van de baan, maar niet door protesten uit de buurt. De plannen bleken niet haalbaar en zijn door de gemeente geschrapt.''

De buurt mocht, nadat ze over de eerste plannen hoorde, meepraten. Er kwam een heuse klankbordgroep. ,,Er is wel gesproken, maar invloed hadden we niet,'' aldus Gottschalk. Het werd volgens hem nog erger toen ineens het plan voor het verpleeghuis van Zorgpartners Midden-Holland aan het plan werd toegevoegd.

Voor de zorgstichting is bouwen aan de Hanepraai het alternatief voor het afvallen van een plek in Middenwillens, omdat het gebouw daar te dicht bij de spoorlijn zou komen.

,,Dus we hadden al bezwaren en toen kwam het verpleeghuis erbij. Voor ons is dat het bewijs dat er totaal niet naar ons wordt geluisterd.''

De raad staat voor een duivels dilemma. Bekend is dat de buurt niets voor het plan voelt en gedesillusioneerd is over de geboden inspraak.

Aan de andere kant wil de raad wel wat met het gebied. De zuidoosthoek van de stad heeft een oppepper nodig en dat is dit plan, klinkt het daar. De Regionale Ambulance Dienst (RAD) bevestigt dat ze het liefst bij de Hanepraai/Fluwelensingel blijft.

,,De aanleg van de Zuidwestelijke Randweg (waar de definitieve ambulancepost zou komen, red.) duurt nog wel even. En we vinden dat we hier prima zitten. We hebben te maken met gunstige aanrijtijden,'' zegt B. de Jong van de RAD.

Wethouder Menkveld, die de ontwikkeling van de Jan Verswollezone coördineert, zegt dat er nog geen besluit is genomen over de RAD. Dat de bewoners ontevreden zijn over de inspraak, vindt hij jammer. Er is, zegt hij, verschil van inzicht over de toekomst van het gebied.

,,Dat er niks is gedaan met de adviezen uit de buurt, bestrijd ik. Ik denk dat dat eerder een gevoel is.''

#4 Jeroen

Jeroen

  Beheerder

 • Administrators
 • 6996 Posts:

Geplaatst 24 oktober 2008 - 11:00

Als die ambulancepost verplaatst wordt, en hij komt een paar minuten te laat voor de bewoners van de Jan Verswollezone piepen ze wel anders...

Het is natuurlijk lullig voor de bewoners dat ze het gevoel hebben dat er niet naar ze wordt geluisterd, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat een aantal van hun eisen toch is doorgezet (geen grote detailhandel, geen parkeergarage enz)

#5 Dave

Dave

  Forumkampioen

 • Administrators
 • 3191 Posts:

Geplaatst 06 november 2008 - 10:00

uit AD:

Deur blijft op kier voor ambulancepost Hanepraai
GOUDA - De gemeente gooit de deur niet helemaal dicht voor de permanente huisvesting van de ambulancedienst op het terrein van de voormalige stadskwekerij aan de Hanepraai/Fluwelensingel.
De gemeenteraad heeft er moeite mee dat de tijdelijke ambulancepost hier blijft. De buurtbewoners zijn immers op het verkeerde been gezet. Die dachten over ene paar jaar, als een nieuwe post bij de toekomstige rotonde van de Schoonhovenseweg N207 met de Zuidwestelijke Randweg gebouw wordt. De Regionale Ambulance Dienst (RAD) zegt nu zeer gelukkig te zijn met de plek aan de Hanepraai.

De gemeenteraad heeft nu een tussenoplossing gevonden. 'In principe' moet de ambulancepost hier straks weg. Menkveld moet samen met de RAD op zoek naar een andere plek. Pas als blijkt dat er geen alternatief voorhanden is, wordt bekeken of definitieve huisvesting aan de Hanepraai kan. Het is dan aan de raad daarover te beslissen en niet aan b en w, zo is raadsbreed uitgesproken.

#6 Jeroen

Jeroen

  Beheerder

 • Administrators
 • 6996 Posts:

Geplaatst 09 december 2008 - 16:03

Bewoners praten weer
Door RENSKE BAARS
GOUDA - Bewoners van Kort Haarlem willen de strijdbijl neerleggen en weer met de projectleider van de Jan Verswollezone praten.
In mei trokken boze buurtbewoners zich terug uit gesprekken met de gemeente omdat ze het idee hadden dat niet naar hen geluisterd werd.

,,In gesprek kun je meer bereiken dan achteraf bezwaren aangeven,''vindt Albert Harder, lid van de bewonersgroep Kort Haarlem. ,,Als je niks doet en afwacht tot de gemeente de plannen uitvoert, dan kun je als bewoners weinig meer doen. Maar we moeten ons wel voorhouden dat onze wensen niet voor honderd procent worden overgenomen. Dat is niet realistisch.''

Tijdens een bijeenkomst op het stadhuis maandagavond zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen burgers en gemeente. Een goed en open gesprek, aldus Harder. ,,We hebben zwart-op-wit vastgelegd wat we doen als er weer een conflict ontstaat tussen beide partijen.'' Het inschakelen van een ombudsman is bijvoorbeeld een van de opties. ,,En komen we er helemaal niet meer uit, dan moet de gemeenteraad daar van op de hoogte zijn, zodat ze weten dat als er een beslissing wordt genomen, de bewoners het absoluut niet eens zijn met de plannen.''

Maar zover gaat het niet komen, denkt Harder. Eigenlijk lopen de plannen niet eens zo vreselijk uit de hand, als dat de bewoners in mei dachten. Parkeergarages, hoogbouw en weinig groen stuitten de buurtbewoners tegen de borst. Het grootste struikelpunt is echter de hoogte van de verzorgingsflat die in de zuidhoek komt. ,,Het kwam nogal rauw op onze dak dat het gebouw tussen de zeventien en twintig meter zou worden. Dat past helemaal niet bij de oorspronkelijke bebouwing. De huizen aan de IJssellaan zijn vrij klein, als er dan hoogbouw naast komt dan is alle privacy weg. Daar moeten we naar een compromis zoeken,'' aldus Harder.

Bron: AD.nl

#7 Jeroen

Jeroen

  Beheerder

 • Administrators
 • 6996 Posts:

Geplaatst 15 februari 2009 - 11:40

Deze impressies op de site van de architect zien er al een stuk concreter uit dan die hierboven.

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Bron: Rudy Uytenhaak Architecten

#8 Dave

Dave

  Forumkampioen

 • Administrators
 • 3191 Posts:

Geplaatst 16 februari 2009 - 10:40

^^ bevestigd wel dat hier nog volop leven in zit. schijnt dat de Kringloopwinkel de Greep al binnen een jaar weg moet zijn ivm de ontwikkelingen hier. ook worden er al bewoners uitgekocht wiens woningen gaan wijken voor deze plannen.

#9 Dave

Dave

  Forumkampioen

 • Administrators
 • 3191 Posts:

Geplaatst 08 juli 2009 - 11:12

Schooltuintjes moeten verhuizen
GOUDA - De leerlingen van zes scholen in en rond de Goudse binnenstad hebben gisteren - voor de laatste keer op de huidige locatie onder de Nieuwe Veerstal - in de regen hun oogst verzameld uit de schooltuintjes. Het terrein - het zuidelijke gebied van de Jan Verswollezone - wordt vanaf eind 2009 gebruikt om een zorghuis, een flink aantal nieuwe woningen en parkeervoorzieningen te realiseren.
De gemeente zegt zeker de intentie te hebben het project van de schooltuintjes voort te zetten, de nieuwe tijdelijke locatie wordt waarschijnlijk het groen rondom sporthal De Springers in Gouda-Oost.

Het schooltuintjesproject richt zich met name op leerlingen van groep 6 van de basisscholen, waarvan de meesten opgroeien in een stedelijke omgeving en in het dagelijks leven weinig in aanraking komen met de natuur.

Van april tot juli konden ze eens per week een uur lang in hun eigen tuintje werken, de tomaten, courgettes en zonnebloemen mochten na afloop gewoon mee naar huis.

Meneer Aardbei wordt hij door de anderen al genoemd, de leerling die alleen maar geïnteresseerd is in het oogsten van aardbeien.

,,Een echte liefhebber van het tuinwerk,’’ knikt Promen-medewerker Jack van Dijk goedkeurend de jongen toe. ,,Andere leerlingen vinden het werk in de schooltuintjes weer helemaal niets. Maar uiteindelijk denk ik dat het voor ieder kind goed is om eens met zijn handen in de aarde te wroeten.’’

Doodzonde vindt Van Dijk het dat de locatie op de hoek Fluwelensingel en Nieuwe Veerstal vaarwel moet worden gezegd. ,,Want je weet nooit wat je ervoor in de plaast krijgt.’’

Vivian Buskens, specialist milieu-educatie van de Milieudienst Midden-Holland, heeft er het volste vertrouwen in dat het project door de gemeente gecontinueerd wordt. ,,Het beste voor ons zou een plek in de binnenstad zijn, want de meeste deelnemende scholen zijn daar gevestigd en komen hier eens per week te voet op af.’’

Om de leerlingen te stimuleren echt hun best te doen, deelt ze certificaten en zelfs cadeaubonnen uit aan de beste tuinders van het stel.

Daan Greeve (11) van basisschool De Ridderslag heeft met veel plezier meegedaan aan het project. ,,Behalve dan als het regende.’’

Pompoenen, courgettes en wortels heeft hij de afgelopen weken mee naar huis genomen. De plantjes andijvie en sla zijn door Promen zelf aangeleverd.

Van Dijk zweert bij het project. ,,Anders zitten die kinderen toch alleen maar achter de tv of computer. Kennisoverdacht over de natuur hoort bij elke opvoeding, daar mag niet zomaar mee worden gestopt.’’

(bron:AD)

#10 Jeroen

Jeroen

  Beheerder

 • Administrators
 • 6996 Posts:

Geplaatst 10 juli 2009 - 14:24

En dit zijn de tuintjes waar het zorgcentrum zal verrijzen (foto's voetballer)

Afbeelding
Afbeelding

#11 Jeroen

Jeroen

  Beheerder

 • Administrators
 • 6996 Posts:

Geplaatst 17 juli 2009 - 09:04

Op de website van de gemeente:
Persbericht: Bouw nieuw zorgcentrum een stap dichterbij (17-07-2009)

De bouw van een nieuw zorgcentrum in de Jan Verswollezone is een stap dichterbij. Op 14 juli 2009 werd de grondoverdracht ondertekend door Wethouder Arnout Menkveld en bestuurslid Simon de Jong van Zorgpartners Midden-Holland. Hiermee zijn de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het nieuwe zorgcentrum vastgesteld.

Het zorgcentrum komt in het gebied van de Jan Verswollezone Zuid. Dat gebied ligt tussen Fluwelensingel, Martensstraat, IJssellaan en Goejanverwelledijk. Het zorgcentrum komt als het ware in de kom van de Goejanverwelledijk met de Fluwelensingel.

Tot in de jaren negentig werd het gebied onderaan de Goejanwerwelledijk gebruikt voor gemeentelijke kantoren van de sociale dienst, Promen en schooltuinen. Al deze functies zijn verdwenen. Samen met de buurt en ontwikkelaars is in de afgelopen jaren een plan gemaakt om dit oude 'bedrijventerrein' om te vormen tot een nieuw woongebied dat past in de omgeving.

Het was voor alle partijen een opgave om een gebouw te ontwerpen voor 188 zorgappartmenten, dat aan de zuidzijde van de stad kan fungeren als stadsentree. Het mag ook vanuit de omliggende woonstraten niet al te massaal overkomen. De bekende architect Rudy Uytenhaak heeft een voor hem kenmerkend gebouw ontworpen met veel glas. Het gebouw bestaat uit een soort onderlaag van twee verdiepingen met daarop drie zogenaamde paviljoens (woonblokjes) van drie tot vijf verdiepingen.

Voor het plantsoen grenzend aan het zorgcentrum is samen met buurtbewoners een concept inrichtingsplan gemaakt. Het krijgt een frisse nieuwe inrichting met een speeltuin en een vernieuwd trapveld. Bijzonder is dat hierbij rekening is gehouden met een plek voor het vreugdevuur met oud en nieuw . Dit plan wordt uitgewerkt en naar verwachting komende winter gerealiseerd.

#12 Dave

Dave

  Forumkampioen

 • Administrators
 • 3191 Posts:

Geplaatst 17 juli 2009 - 09:13

nog meer impressies: http://www.uytenhaak... ... ectid=A514

#13 Jeroen

Jeroen

  Beheerder

 • Administrators
 • 6996 Posts:

Geplaatst 25 juli 2009 - 14:07

In de krant van vandaag stond nog een impressie die er anders (en wat mij betreft beter) uit ziet dan de impressies op de site van de architect

Afbeelding

#14 Dave

Dave

  Forumkampioen

 • Administrators
 • 3191 Posts:

Geplaatst 27 juli 2009 - 11:09

Vreugdevuur bij zorgcentrum
GOUDA - De bouw van een zorgcentrum aan de Hanepraai is een stap dichterbij gekomen.
De gemeente heeft de grond waarop tot voor kort onder andere de schooltuinen waren, overgedragen aan Zorgpartners Midden-Holland. Bij dit terrein werd de laatste jaren met de jaarwisseling ook een vreugdevuur ontstoken. Dat is straks nog steeds mogelijk, zegt de gemeente. De plek is opgenomen in een inrichtingsplan voor de omgeving.

Het complex krijgt 188 zorgappartementen, dat aan de zuidzijde van de stad volgens de gemeente kan fungeren als stadsentree. Het mag ook vanuit de omliggende woonstraten niet al te massaal overkomen. Architect Rudy Uytenhaak heeft een volgens het stadsbestuur voor hem kenmerkend gebouw ontworpen met veel glas. Het complex bestaat uit een onderlaag van twee verdiepingen met daarop drie paviljoens of woonblokken van drie tot vijf verdiepingen.

Het zorgcentrum komt in het gebied van de Jan Verswollezone Zuid. Dat ligt tussen Fluwelensingel, Burgemeester Martensstraat, IJssellaan en Goejanverwelledijk.

Tot in de jaren negentig werd het gebied onderaan de Goejanverwelledijk gebruikt voor gemeentelijke kantoren van de sociale dienst, Promen en schooltuinen. Al deze functies zijn verdwenen. Samen met de buurt en ontwikkelaars is in de afgelopen jaren een plan gemaakt om dit oude bedrijvengebied om te vormen tot een nieuw woongebied dat past in de omgeving.

Voor het plantsoen grenzend aan het zorgcentrum is samen met buurtbewoners een concept inrichtingsplan gemaakt. Er komen onder andere een speeltuin en een vernieuwd trapveld en dus een plek voor het vreugdevuur met oud en nieuw . Dit plan wordt uitgewerkt en naar verwachting komende winter uitgevoerd.

(bron: AD)

#15 Dave

Dave

  Forumkampioen

 • Administrators
 • 3191 Posts:

Geplaatst 15 oktober 2009 - 08:51

past het best in dit draadje:

"Supermarkt weer in beeld"

locatie: voormalige Opel garage aan de Fluwelensingel.
ontwikkelaar Timpaan rammelt weer aan de spreekwoordelijke deur en ziet mogelijkheden voor het vestigen van een (grote) supermarkt in combinatie met extra parkeren (uitbreiding Klein Amerika).
klaarblijkelijk staan de ketens in de rij maar moet de gemeente de wens voor een kleine super loslaten en een grote vestiging toestaan (wijzigen bestemmingsplan)
verder geen concrete zaken in het AD artikel

#16 Tessa

Tessa

  Forummeubilair

 • Leden
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • 825 Posts:

Geplaatst 15 oktober 2009 - 13:17

Interessant!

#17 Dave

Dave

  Forumkampioen

 • Administrators
 • 3191 Posts:

Geplaatst 02 maart 2010 - 12:52

in artikel in AD van vandaag wat gaat over nieuwbouw Riethoek wordt gemeld dat Zorgpartners Midden-Holland hoopt dat de nieuwbouw hier nog voor de zomer kan beginnen.

#18 Dave

Dave

  Forumkampioen

 • Administrators
 • 3191 Posts:

Geplaatst 18 maart 2010 - 18:44

uit de gemeentelijke bekendmakingen:

bouwvergunning aangevraagd voor Manege, oprichten zorgcentrum

#19 Dave

Dave

  Forumkampioen

 • Administrators
 • 3191 Posts:

Geplaatst 09 april 2010 - 08:23

de bomen zijn inmiddels gerooid zag ik vanmorgen

#20 Jeroen

Jeroen

  Beheerder

 • Administrators
 • 6996 Posts:

Geplaatst 27 juni 2010 - 12:53

Het ontwerp lijkt inmiddels weer wat verder uitgewerkt:

[rimg]http://www.forumgoud...anepraai001.jpg[/rimg]
[rimg]http://www.forumgoud...anepraai002.jpg[/rimg]
[rimg]http://www.forumgoud...anepraai003.jpg[/rimg]
[rimg]http://www.forumgoud...anepraai004.jpg[/rimg]
[rimg]http://www.forumgoud...anepraai005.jpg[/rimg]
[rimg]http://www.forumgoud...anepraai006.jpg[/rimg]
[rimg]http://www.forumgoud...anepraai007.jpg[/rimg]
[rimg]http://www.forumgoud...anepraai008.jpg[/rimg]
[rimg]http://www.forumgoud...anepraai009.jpg[/rimg]
0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 gebruikers, 0 gasten, 0 anonieme gebruikers